Siirry suoraan sisältöön

Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC (3 op)

Toteutuksen tunnus: LUP7019-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

19.09.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Toimipiste

Tikkarinne-kampus Tikkarinne 9 (TIK)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Media-alan koulutus

Opettaja

  • Pekka Makkonen

Vastuuopettaja

Pekka Makkonen

Ryhmät

  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opintojaksolla opit käyttämään InDesign-taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.

Sisältö

Painettujen ja sähköisten julkaisujen valmistus.
Adobe InDesign -ohjelman käytön hallinta, tekstin hallinta taitossa sekä visuaalinen sommittelu.

Aika ja paikka

Verkko-opinnot 19.9.-12.12.2022

Oppimateriaalit

Opintojakson Moodle-aineisto

Opetusmenetelmät

Verkko-opinnot:
Opintojaksolla opit käyttämään InDesign-taitto-ohjelmaa erilaisten painettujen ja digitaalisten julkaisujen toteuttamiseen.
Opiskelija hankkii itse Adobe InDesign-ohjelman käyttöönsä opintojakson ajaksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

100% Verkkotyöskentely: Luentojen ja opetusaineistojen seuraaminen, harjoitustöiden tekeminen

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -asteikolla. Täydennettävä tarkoittaa, että tehtävää on parannettava opettajan kommenttien peruwteella.
Yksittäisten tehtävien arviointiperusteet ovat tehtäväantojen yhteydessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Saadaksesi hyväksytyn arvosnan opintojaksosta sinun tulee suorittaa jakson kaikki tehtävät hyväksytysti.
Yksittäiset tehtävät arvioidaan