Siirry suoraan sisältöön

Mallintamisen sovellukset suunnittelussa (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6065-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 03.03.2024

Ajoitus

15.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 40

Koulutus

 • Rakennustekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Jani Huovinen

Vastuuopettaja

Jani Huovinen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK24
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2024
 • KTIS21PU
  Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mallintamisen periaatteet
- osaa tietomallintaa rakennuksia
- osaa hallita ja jäsentää tietomallipohjaista tietoa
- tietää mitä tietomallipohjainen tiedonsiirto tarkoittaa (ifc, bcf)
- osaa tuottaa hallitusti IFC-tiedostoja ja 2D-tulosteita

Sisältö

Opintojaksolla käytetään ja jalostetaan Talonrakennus 2 -opintojaksolla tehtyä tietomallia
- mallinnuksen sovitut pelinsäännöt (YTV2012 ja YIV2015)
- rakennesuunnittelu arkkitehtimallin lähtötietojen pohjalta
- tietomallin parametrinen käsittely Solibri Model Checker -ohjelmistolla
- Tekla Structuresin mallinnusominaisuudet ja komennot
- törmäystarkastelut
- projektipankin käyttö osana tietomalliprosessia

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy moduuleita mallintamisen osa-alueista, ohjelmistoista ja sovelluksista. Moduulien aiheita ovat mallintamisen lähtötiedot, tietomallin laadunvarmistus, projektipankit, tietomallien sovelluskohteet sekä mallintaminen tuotesuunnittelussa ja teollisessa rakentamisessa.

Opintojaksoon kuuluu lisäksi tietomallinnuksen harjoitustyö. Harjoitustyössä käytetään ensisijaisesti Tekla Structures -ohjelmistoa opintojaksoaineiston ja Teklan ohjevideoiden mukaisesti. Aikaisempaa Tekla osaamista ei vaadita.

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson suoritus tapahtuu opiskelemalla itsenäisesti opintojakson materiaalit ja suorittamalla hyväksytysti opintojaksomoduulien tehtävät ja verkkotentit sekä harjoitustyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Edeltävät opinnot: Talonrakennus 2 tai vastaavat tiedot

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Talonrakennus 2