Siirry suoraan sisältöön

Mallintamisen sovellukset suunnittelussa (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6065-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 10.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 40

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Huovinen

Vastuuopettaja

Jani Huovinen

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mallintamisen periaatteet
- osaa tietomallintaa rakennuksia
- osaa hallita ja jäsentää tietomallipohjaista tietoa
- tietää mitä tietomallipohjainen tiedonsiirto tarkoittaa (ifc, bcf)
- osaa tuottaa hallitusti IFC-tiedostoja ja 2D-tulosteita

Sisältö

Opintojaksolla käytetään ja jalostetaan Talonrakennus 2 -opintojaksolla tehtyä tietomallia
- mallinnuksen sovitut pelinsäännöt (YTV2012 ja YIV2015)
- rakennesuunnittelu arkkitehtimallin lähtötietojen pohjalta
- tietomallin parametrinen käsittely Solibri Model Checker -ohjelmistolla
- Tekla Structuresin mallinnusominaisuudet ja komennot
- törmäystarkastelut
- projektipankin käyttö osana tietomalliprosessia

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon sisältyy moduuleita mallintamisen osa-alueista, ohjelmistoista ja sovelluksista. Moduulien aiheita ovat mallintamisen lähtötiedot, tietomallin laadunvarmistus, projektipankit, tietomallien sovelluskohteet sekä mallintaminen tuotesuunnittelussa ja teollisessa rakentamisessa.

Opintojaksoon kuuluu lisäksi CLT -runkoisen päiväkodin tietomallinnuksen harjoitustyö ja mallin siirto energia-analyysiohjelmistoon. Harjoitustyössä käytetään ensisijaisesti Archicad -ohjelmistoa opintojakson ohjevideoiden mukaisesti. Aikaisempaa Archicad osaamista ei vaadita. Opintojakson ohjevideoissa esitetään ohjelmiston perustoiminnot niin, että opintojakson mallinnustehtävä voidaan suorittaa itsenäisesti.

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson suoritus tapahtuu opiskelemalla itsenäisesti opintojakson materiaalit ja suorittamalla hyväksytysti opintojaksomoduulien tehtävät ja verkkotentit sekä harjoitustyö.

Opintojakson tavoitteet ja sisältö on kuvattu https://karelia.fi/avoin-amk/mallintamisen-sovellukset-suunnittelussa/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Talonrakennus 2