Siirry suoraan sisältöön

Talotekniset järjestelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6063-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Timo Ronkainen
  • Antti Kontkanen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät talotekniikan järjestelmät ja niissä käytettävät teknologiat.

Sisältö

Keskeinen sisältö opintojaksolla on: ilmanvaihtojärjestelmät, vesi- ja viemärijärjestelmät, lämmitysjärjestelmät ja sähköinen talotekniikka.

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee keskeisimmät talotekniikan järjestelmät ja niissä käytettävät teknologiat
Keskeinen sisältö opintojaksolla on: Ilmanvaihtojärjestelmät, vesi- ja viemärijärjestelmät, lämmitysjärjestelmät ja sähköinen talotekniikka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 33 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 23 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 24 h. Yhteensä 80 h

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvissä perustiedoissa ja -taidoissa olevan virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Aiheen käsittelyssä on virheitä ja/ tai merkittäviä puutteita.
Osaamistavoitteen osalta toteutus ei täytä sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa.
Aiheen käsittely yksipuolista, suppeaa ja/ tai irrallista.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien perustietojen ja -taitojen hallintaa ja johdonmukaista käyttöä.
Aiheen käsittely osoittaa kykyä soveltaa ja hyödyntää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut perusvaatimukset

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritus/ toteutus osoittaa osaamistavoitteeseen liittyvien tietojen ja taitojen laaja-alaista hallintaa.
Suoritus/ toteutus osoittaa kykyä soveltaa, yhdistää ja kehittää osaamistavoitteeseen liittyviä tietoja ja taitoja. Aiheen käsittely osoittaa kykyä arvioida, analysoida ja vertailla.
Osaamistavoitteen osalta toteutus täyttää sille asetetut vaatimukset kokonaisuudessaan.