Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminta ja yrittäjyys (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6061-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 15.04.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä
- tuntee yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset
- tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet
- osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman

Sisältö

- kansantalouden perusteet
- yrittäjyys
- omat yrittäjäominaisuudet
- yritysidea ja sen arviointi
- liiketoimintasuunnitelma
- perustamisen eri vaiheet
- yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet
- eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus

Oppimateriaalit

-Moodlessa oleva materiaali
-Perustamisopas alkavalle yrittäjälle (Uusyrityskeskus)

Opetusmenetelmät

Opiskelija
- osaa soveltaa yritystalouden tietoja toimintansa suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa toimiessaan yrittäjänä tai yrityksessä vastuullisessa tehtävässä
- tuntee yrittäjyyden edellytykset ja vaatimukset
- tuntee yrityksen perustamisen toimenpiteet- osaa tehdä yritykselle liiketoimintasuunnitelman

Sisältö:
- yrityksen sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen perusteet
--katetuottolaskenta
--tuotteen hinnoittelu
--investointilaskelmat
- yrittäjyys, omat yrittäjäominaisuudet, yritysidea ja sen arviointi, liiketoimintasuunnitelma, perustamisen eri vaiheet, yritysmuodot ja niiden tunnuspiirteet, eri rahoituslähteiden ja avustusmuotojen kartoitus, liikeidean kannattavuuden arviointi, yritys- ja arvonlisäverotus ja muut lakisääteiset velvoitteet, oikeuksien suojaaminen, vaihtoehtoja uuden yrityksen perustamiselle, yrityksen käytännön perustamistoimet, viranomaisluvat ja ilmoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-verkkotentin ajankohta sovitaan opintojaksolla
-uusinta- ja korotustentit suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-lähiopetus 33 tuntia
-opiskelijan itsenäinen työskentely 47 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-verkkotentti, jonka painoarvo on 50%
-harjoitustyö 'Yrityksen liiketoimintasuunnitelma', jonka painoarvo on 50%