Siirry suoraan sisältöön

Teräsrakentaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6054-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Arto Haaranen

Vastuuopettaja

Arto Haaranen

Ryhmät

  • IRNS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa teräsrakenteiden osaamista teräsrakenteiden toteutukseen. Opiskelija osaa kuvata teräsrakenteiden toteutuksen vaiheet ja työmenetelmät sekä konepajalla että työmaalla, tuntee laadunvarmistuksen perusteet ja osaa tehdä konepajapiirustukset, asennussuunnitelman ja toteutuseritelmän.

Sisältö

Ydinaines
- Eurokoodijärjestelmä (EN 1993 osat 1-1...1-12, osat 2,3,4,5 ja 6, EN1090, kansalliset liitteet)
- Teräs rakennusmateriaalina (sis. ruostumattomat teräkset)
- Terästuotteet
- Tyypilliset rakenneratkaisut
- Rakenteiden jäykistys, kiepahdustuenta
- Teräksen laatuluokan valinta-SFS EN 1090-2 pääkohdat ja sisältö (mm. toteutusluokat, toteutuseritelmä, hitsauksen laadunhallinnan periaatteet (EN 1090-2), ruuviliitokset (EN 1090-2), sallitut poikkeamat)
- Konepajatoiminnan perusteet (teräsrakenteiden valmistus konepajassa)
- Hitsaus ja hitsauksen laadunhallinta (hitsausmenetelmät, hitsimerkit, hitsiluokkien perusteet ja hitsarien pätevöittäminen, teräksen laatu hitsauksen kannalta, korkealujuusteräksen hitsauksen erityispiirteet, hitsauksen huomiointi liitosten suunnittelussa)
- Pintakäsittely ja korroosiosuojaus (korroosion perusteet, ilmastorasitusluokat, maalijärjestelmät, korroosiosuojauksen huomiointi suunnittelussa (detaljit))
- Konepajapiirustusten pääkohdat
- Asennus/asennusjärjestys
- CE-merkintä teräsrakenteissa
- Palosuojaus

Täydentävä tietämys
- Syvällisempi materiaaliosaaminen, sula-analyysi (korjausrakentaminen)
- Hallirakennuksen detaljit
- Hitsausohjeet (WPS)

Erityistietämys
- Paksuussuuntaiset ominaisuudet (lamellirepeily)
- Kaarirakenteet

Oppimateriaalit

Moodlessa ja tunneilla jaettu aineisto.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja harjoitukset.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

1.Tentti huhtikuussa 2023
2.Tentti 01.06.2023 (RAK-TATE yhteinen tenttipäivä)
3.Tentti syyskuussa 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus yhteensä 3op (80h)
-Lähiopetus 32h
-Itseopiskelu 16h
-Harjoitustyöt 32h

Sisällön jaksotus

Harjoitustöiden palautus ennen tenttiä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseen (tentti ja harjoitustyöt). Tentissä testataan opintojakson ydinsisällön omaksumista ja harjoitustyössä opiskelija voi osoittaa osaamisensa ydinsisällön lisäksi myös täydentävän tietämyksen osalta.

Hylätty (0)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx