Siirry suoraan sisältöön

Rakennushankkeen kustannushallinta, LTRNS19B (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6042-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Annikki Tanskanen

Vastuuopettaja

Annikki Tanskanen

Ryhmät

  • LTRNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee rakennushankkeen kustannushallinnan käsitteet ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät
- hallitsee kustannuslaskennan perusteet
- osaa laskea rakennuskustannuksia

Sisältö

Viitekohteena on kerrostalohanke, josta laaditaan Taku-ohjelmalla:
- tilaohjelma ja budjetti
- rakennusosa-arvio ja suunnittelun ohjaus
- korjaustyön budjetointi
- ylläpitokustannusten puite

Tuotannon kustannuslaskenta, Tocoman-ohjelma:
- suoritteen panoshinnoittelu
- rakenteen suoritehinnoittelu
-tarjouslaskenta

Oppimateriaalit

Talonrakennuhankkeen kustannustieto. Ratu-rakennushankkeen kustannushallinta. Talo 2000. RatuNet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopiskelu 30 t., harjoitustyöt 10 t., oppimistehtävät 10 t., itsenäinen työskentely 16 t., kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehty­minen 10 t., arviointi ja palaute 4 t.

Arviointiasteikko

H-5