Siirry suoraan sisältöön

Mittaustekniikka (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6031-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 70

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Huovinen

Vastuuopettaja

Jani Huovinen

Ryhmät

  • IRAS21
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- koordinaattijärjestelmät
- etäisyyden-, kulman- ja korkeuserojen mittaamisen
- laskea geodeettisia peruslaskuja.

Sisältö

Suomessa käytössä olevat koordinaattijärjestelmät, maanmittaustekniikan maastotehtävät, käytettävät mittaustavat ja laitteet sekä mittaukseen liittyvää laskentaa.

Opetusmenetelmät

Etäluennot, lähijakson sovellusharjoitus, itsenäinen verkko-opiskelu ja tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etä-/lähiluennot 8 h, Itsenäinen verkko-opiskelu ja tehtävät 46 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin sekä tehtävien suorittamiseen.