Siirry suoraan sisältöön

Talonrakennuksen perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTR6002-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Huovinen

Vastuuopettaja

Jani Huovinen

Ryhmät

  • IRAS22
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, monimuoto, syksy, 2022

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy mm. pientalon rakenteisiin, rakennusmateriaaleihin ja niiden käyttökohteisiin sekä rakennuspiirustuksen alkeisiin (mm. piirustusmerkinnät). Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pientalon suunnitteluun kuuluvia perusasioita. Hänellä on käsitys talonrakennushankkeen perusteista.

Sisältö

- Rakentamisen tietolähteet, suunnitelmat ja piirustusmerkinnät
- Rakennuksen osat
- Tyypillisimmät rakenne-osat ja niiden nimikkeistöt (pohjarakennus ja perustukset, ala-, väli- ja yläpohja, vesikate, ulkoseinät ja väliseinät, täydentävät rakenteet)
- Rakennusmateriaalit
- Rakennusfysikaalisen suunnittelun peruskäsitteet

Opetusmenetelmät

Etäluennot, itsenäinen verkko-opiskelu ja harjoitustyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etä-/lähiluennot 7 h, harjoitustyö 35 h, itsenäinen verkko-opiskelu 39 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttiin ja harjoitustyön sekä tehtävien suorittamiseen.