Siirry suoraan sisältöön

RPA Business Case (10 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7213-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 12.03.2023

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 - 10

Virtuaaliosuus

10 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Täydentävänosaamisen opinnot (TAYO)

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

 • Joni Ranta

Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa. Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta.

Sisältö

Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi.
Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus.
Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi.

Opetusmenetelmät

Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi.
Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus.
Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi.

Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa. Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektikurssi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektin laajuus on 5-10op mikä todennetaan tuntikirjanpidolla. 1op = 27h projektissa tehtyä työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Esitietovaatimuksena LTP7011 Ohjelmistorobotiikan perusteet ja LTP7012 Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan palautetun raportin perusteella. Raportin liittenä on tuntikirjanpito.

Arvioinnissa painotetaan opintojaksolla esitettyjä määrityksiä.

Esitietovaatimukset

LTP7011 Ohjelmistorobotiikan perusteet ja LTP7012 Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.