Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmistorobotiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7212-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 27.02.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Avoimen AMK:n opinnot (AVOIN)

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

 • Joni Ranta

Vastuuopettaja

Joni Ranta

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Osaat suunnitella palveluprosessin automatisointia ohjelmistorobotiikan menetelmin. Opit tekemään yksinkertaisia prosessin osien automatisointeja UiPath-ohjelmistolla. Osaat testata ohjelmistorobotin toimintaa ja arvioida sen reduktioastetta. Opit hahmottamaan kehitys- ja muutosprosessin erilaisia vaiheita ohjelmistoautomaation käyttöönotossa.

Sisältö

Automatisoinnin hyötyjen arviointi, ohjelmistorobotin toimintaperiaate, ohjelmistorobotin ohjelmoinnin perusteet, UiPath-ohjelmointiympäristö, ohjelmistorobotin toiminnan testaus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu kahdeksan viikon jaksoista, joissa viikon aiheita voi olla useampia. Kurssimateriaali koostuu UiPath Academy -verkkomateriaalista, artikkeleista sekä keskusteluista ja videomateriaalista. Lisäksi kuhunkin teemaan liittyy opettajan tekemä videoitu opetusmateriaali itsenäiseen opiskeluun.
Jokaiseen teemaan liittyy yhdestä kahteen viikkotehtävää, jotka tulee olla palautettuna seuraavan viikon tapaamiseen mennessä.
Tapaamiset ovat keskiviikko-iltaisin ja ne ovat vapaaehtoisia. Niissä keskustellaan menneen viikon teemoista ja opettaja tuo yleensä kaksi pientä, teemaa soveltavaa tehtävää, joiden ratkaisut käydään läpi yhdessä. Malli pohjautuu käänteiseen oppimiseen, jossa opiskelija ottaa viikon teemat itsenäisesti haltuun ennen viikon soveltavia tehtäviä.
Opintojakso arvioidaan suuremman loppuharjoitustyön perusteella, jossa sovelletaan laajalti opintojaksolla käytettyjä menetelmiä.
Opintojakso on suoritettavissa täysin itsenäisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Suositeltava opintojakso LTP7211 Ohjelmistorobotiikan perusteet

Lisätiedot

1.1.2024 jälkeen DT10084 Ohjelmistorobotiikka