Siirry suoraan sisältöön

Web-ohjelmoinnin jatkokurssi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7204-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Täydentävänosaamisen opinnot (TAYO)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Täydentävän osaamisen opinnot
  • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

  • Mikko Anttonen

Vastuuopettaja

Mikko Anttonen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää HTTP-protokollan hyödyt ja rajoitteet. Opiskelija osaa soveltaa web-sovelluksessa tilanhallintaa. Opiskelija osaa käyttää web-ohjelmoinnin sovelluskehyksiä web-kehityksessä. Opiskelija ymmärtää versionhallintapalvelun (GitHub). Opiskelija ymmärtää yksikkötestauksen periaatteet ja osaa käyttää yksikkötestausvälinettä.

Sisältö

Opintojakson aikana syvennetään web ohjelmointi osaamista käyttäen hyväksi laajasti nykyaikaisia kirjastoja.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

1. vuosikurssin tietojenkäsittelyn opinnot. Web-ohjelmointi.