Siirry suoraan sisältöön

Rakennuksen LCA-laskennan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7202-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 01.05.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 200

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus
  • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 200. Avoin AMK: 200.)

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija saa kurssilla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista. Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös perusteet yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta (EPD) ja osaa tehdä yksinkertaisesta rakennuksesta taulukkolaskentaohjelmalla hiilitaselaskelman.

Sisältö

Opiskelija
- tuntee perusteet uudistuvasta lainsäädännöstä rakentamisen päästöjen ohjauksen osalta,
- osaa käyttää rakennustuotteiden EPD-tietokantoja,
- hallitsee kansallisen SYKE-päästötietokannan käytön,
- tietää perusteet rakentamisen hiilijalanjäljestä ja siihen vaikuttamisesta,.
- osaa laskea yksinkertaisten rakennetyyppien päästöjä.

Aika ja paikka

Etätoteus.

Opetusmenetelmät

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö käyttää lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja samalla ne aiheuttavat yhdessä yli 30 prosenttia kaikista päästöistä. Myös rakennusmateriaalien osuus rakennuksen elinkaaren aikaisista kasvihuonekaasupäästöistä on merkittävä ja sen suhteellinen merkitys kasvaa rakennusten energiatehokkuuden parantuessa ja rakennuksen käytön aikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentyessä. On siis loogista, että rakennusten energiankulutuksen ja siitä aiheutuvien päästöjen pienentämiseen kohdistuu kovia paineita ja odotuksia.

Opiskelija saa opintojaksolla käsityksen rakentamisen rakennusten elinkaariarvioinnista ja sen taustasta. Opiskelija oppii myös perusteet rakennusten elinkaariarvioinnin tekemisestä sekä raporttien tulkinnasta.

Opintojakso on jatkuvasti käynnissä oleva ja sitä voi suorittaa täysin omien aikataulujen mukaisesti. Opintojakso on suoritettava 60 vuorokauden kuluessa sille kirjautumisesta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty.