Siirry suoraan sisältöön

Rakennuksen LCA-laskennan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7202-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 15.04.2023

Ajoitus

01.10.2022 - 01.06.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 150

Koulutus

 • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

 • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ryhmät

 • KAKS22
  Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LTRNS19
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Tavoitteet

Opiskelija saa kurssilla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista. Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa myös perusteet yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta (EPD) ja osaa tehdä yksinkertaisesta rakennuksesta taulukkolaskentaohjelmalla hiilitaselaskelman.

Sisältö

Opiskelija
- tuntee perusteet uudistuvasta lainsäädännöstä rakentamisen päästöjen ohjauksen osalta,
- osaa käyttää rakennustuotteiden EPD-tietokantoja,
- hallitsee kansallisen SYKE-päästötietokannan käytön,
- tietää perusteet rakentamisen hiilijalanjäljestä ja siihen vaikuttamisesta,.
- osaa laskea yksinkertaisten rakennetyyppien päästöjä.

Opetusmenetelmät

Opiskelija saa opintojaksolla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista. Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa periaatteet luotettavien lähtötietojen hakemisesta sekä yksinkertaisen hiilitaselaskelman tekemisestä taulukkolaskentaohjelmalla.
Keskeinen sisältö:
-Ilmastonmuutos ja rakentaminen
-Uudistuva lainsäädäntö
-Tuotteen EPD ja eri EPD-tietokannat
-SYKE-päästötietokanta ja sen käyttäminen
-Rakentamisen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttaminen
-Perusteet hiilitaselaskelmien tekemiseen.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / hylätty