Siirry suoraan sisältöön

Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7200-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.09.2022 - 18.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (DATA)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Tietojenkäsittelyn koulutus

Opettaja

 • Petri Laitinen

Vastuuopettaja

Petri Laitinen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • ITYS22
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2022
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • ITYS21
  Insinööri (YAMK), Teknologiaosaamisen johtaminen, syksy, 2021
 • KADS22SO
  Sovelluskehittäjän osaajakoulutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi:
- tiedät keskeiset tietojärjestelmäarkkitehtuurin osa-alueet
- tiedät keskeiset arkkitehtuurityöhön liittyvät standardit ja kehikot sekä niiden käyttötarkoituksen (TOGAF, ISO/IEC 42010, JHS 179, Zachman, ISA 95)
- osaat tunnistaa arkkitehtuurityön keskeiset sidosryhmät
- tiedät keskeiset arkkitehtuurityön näkökulmat
- tiedät keskeisiä arkkitehtuurityylejä ja osaat soveltaa niitä
- tiedät keskeisiä arkkitehtuurin liitostekniikoita
- osaat soveltaa arkkitehtuurin ArchiMate-kuvausnotaatiota
- osaat mallintaa, viestiä ja dokumentoida tietojärjestelmäarkkitehtuurin nykytilanteen ja tavoitetilan rajatussa esimerkkitapauksessa

Sisältö

Arkkitehtuuristandardeja ja -kehikoita
Arkkitehtuurin liitosrakenteista
Arkkitehtuurityylejä: kerrosarkkitehtuuri, palveluläheinen arkkitehtuuri SOA, tapahtumakeskeinen arkkitehtuuri EDA, OMG OMA, REST rajapintojen määrittelytyyli
BPMN-kieli
ArchiMate(R)-kieli ja Archi-väline
Harjoitustyö

Oppimateriaalit

Humberto Cervantes and Rick Kazman: Designing Software Architectures: A Practical Approach. Addison-Wesley Professional, May 2016

Doom, C.: Introduction to Business Information Management. ASP, 2020.

Richards, M., Ford, H.: Fundamentals of Software Architecture. O'Reilly,
2020.

ArchiMate®. http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija laajan ja monitahoisen aiheen perusteisiin. Tarkastelun painopiste on seuraavissa asioissa:
- arkkitehtuurin mallintaminen
- sovellusten väliset liitosmekanismit: ohjelmointirajapinnat, web-apit, tiedon esittäminen
- keskeisiä arkkitehtuurimalleja (monikerrosrakenne, palvelukeskeinen rakenne, mikropalveluarkkitehtuuri, tapahtumapohjainen arkkitehtuuri)
- arkkitehtuurityön prosessimalli
- katsaus arkkitehtuurityöhön liittyviin standardeihin ja kehikoihin
- pienimuotoinen kehittämistehtävä

Arviointiasteikko

H-5