Siirry suoraan sisältöön

Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7199-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

10.01.2023 - 10.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Jani Huovinen

Vastuuopettaja

Jani Huovinen

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- rakennetun tietomallinnuksen käsitteet
- yleiset tietomallivaatimukset
- hyödyntää tietomallia rakentamisen eri osa-alueilla
- tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna Moodle verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson suoritus tapahtuu opiskelemalla itsenäisesti opintojakson materiaalit ja suorittamalla hyväksytysti opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja verkkotentit.

Oppimateriaalit

Moodle verkko-oppimisympäristössä jaettu oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rakennusalan yleiset tietomallivaatimukset ja tietomallinnukseen liittyvät keskeiset käsitteet sekä tietää mitä tietomallipohjaisella tiedonsiirrolla tarkoitetaan ja minkälaisia käyttökohteita rakennusalan tietomallinnuksessa on.

Opintojaksoon sisältyy rakennusalan tietomallivaatimusten nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät, tietomallinnuksen keskeiset käsitteet, yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012), tietomallin tiedonsiirron periaatteet sekä erilaisten suunnitteluohjelmistojen käyttökohteita tietomallinnuksessa. Opintojaksoon ei sisälly suunnitteluohjelmistojen käytön opastusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-hylätty Moodle verkko-oppimisympäristössä suoritettavien tenttien perusteella.