Siirry suoraan sisältöön

Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7197-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.01.2023

Ajoitus

01.02.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

 • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

 • Annikki Tanskanen

Vastuuopettaja

Annikki Tanskanen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LTRNS19
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa laatia kosteus- ja homevaurion korjaustyömaalle kosteuden ja puhtauden hallintasuunnitelmat sekä korjauksen onnistumisen jälkiseurannan suunnitelman
- tunnistaa eri aikakausien yleisimmät rakenneratkaisut sekä osaa arvioida niihin liittyvät lämpö- ja kosteustekniset riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat
- tunnistaa sisäympäristöongelman korjaamiseen liittyvät erityistoimet

Sisältö

- kosteusvauriokorjausten käytännön tuotantotekniikat
- työmaan kosteuden ja puhtauden hallinnan periaatteet ja suunnitelmat
- rakenteiden kuivaamisen perusteet
- haitta-aineiden sekä kosteus- ja homevaurioiden korjaustöiden erityistoimet (suojaustyöt, purku- ja puhdistustyöt, loppusiivous ja biosidien
käyttö) ja työsuojeluasiat
- kosteus- ja homevaurion korjaamisen jälkeen tehtävän siivouksen merkitys ja siivouksen laaduntarkkailun menetelmät
- korjaustyön dokumentoinnille asetettavat vaatimukset
- jälkiseurannan merkitys ja menetelmät
- eri aikakausien rakenneratkaisut: riskirakenteet ja hyvän rakennustavan mukaiset rakenteet
- eri aikakausien rakenneratkaisujen tyypilliset ongelmat ja yleiset korjausratkaisut
- vanhojen rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet ja vaikutukset sisäympäristöön
- vaihtoehtoiset korjaustoimenpiteet mm. purku, osakorjaus, haitta-aineiden hallintaratkaisut (vaurioituneen materiaalin poistaminen / jättäminen,
tiivistyskorjaus, alipaineistus)

Aika ja paikka

Verkkoluennot:
02.02.2023 16.30 - 18.30
09.02.2023 16.30 - 18.30
16.02.2023 16.30 - 18.30
23.02.2023 16.30 - 18.30
02.03.2023 16.30 - 18.30
16.03.2023 16.30 - 18.30
23.03.2023 16.30 - 18.30
30.03.2023 16.30 - 18.30
06.04.2023 16.30 - 18.30
13.04.2023 16.30 - 18.30
20.04.2023 16.30 - 18.30
27.04.2023 16.30 - 18.30
04.05.2023 16.30 - 20.30

Opetusmenetelmät

Kurssin toteutus verkkoluennot ja oppimista tukevat itsenäiset harjoitukset
Kurssin tavoitteet:
- Osaat laatia kosteus- ja homevaurion korjaustyömaalle kosteuden ja puhtauden hallintasuunnitelmat sekä korjauksen onnistumisen jälkiseurannan suunnitelman.
- Osaat tunnistaa eri aikakausien yleisimmät rakenneratkaisut sekä osaa arvioida niihin liittyvät lämpö- ja kosteustekniset riskit ja vaihtoehtoiset korjaustavat.
- Osaat tunnistaa sisäympäristöongelman korjaamiseen  liittyvät erityistoimet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4 op (110 t)
lähiopiskelua 40 t
harjoitustyöt 30 t
itsenäinen työskentely 40 t

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisältö
- Eri aikakausien tyypilliset rakenneratkaisut, riskirakenteet ja niiden korjausratkaisut
- Työmaan kosteuden ja puhtauden hallinnan periaatteet ja suunnitelma
- Haitta-aineiden sekä kosteus –ja homevaurioiden korjaustöiden erityistoimet
- Korjauksen jälkeen tehtävän siivouksen merkitys ja laaduntarkkailu
- Korjaustyö dokumentaatiolle asetettavat vaatimukset
- Jälkiseurannan merkitys ja menetelmät

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opintojakson osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Tentissä testataan opintojakson ydinsisällön omaksumista ja harjoitustyössä opiskelija voi osoittaa osaamisensa ydinsisällön lisäksi myös täydentävän tietämyksen osalta.

Hylätty (0)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://student.karelia.fi/fi/opinnot/Sivut/arviointiohje.aspx

Esitietovaatimukset

Rakennusfysiikka I, Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu,
Rakenne suunnittelun perusteet