Siirry suoraan sisältöön

LVI-korjausrakentaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7195-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 14.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Talotekniikan koulutus

Opettaja

 • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

 • LTHNS20
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka
 • LTRNS20
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvailla korjausrakentamishankkeen vaiheet ja eri dokumenttien laadinnan perusteet, selvittää vanhojen rakenteiden vaikutuksia taloteknisiin järjestelmiin sekä taloteknisten järjestelmien vaikutuksia vanhoihin rakenteisiin
- tuntee korjausrakentamista koskevan lainsäädännön, LVI-järjestelmien tyypilliset ongelmakohdat sekä niiden ennaltaehkäisyn
- osaa selvittää lähtötietojen avulla sopivimman korjausratkaisun, valita energiatehokkaita ratkaisuja korjausrakentamisen kohteissa ja ymmärtää korjausrakennuskohteen työnjohdon erityispiirteet

Sisältö

LVI-korjausrakentamisen ratkaisut, korjausrakentamisen lait ja asetukset sekä LVI-korjausrakentamisen ominaispiirteet.

Aika ja paikka

Luennot Wärtsilä-kampuksella:
10.01.2023 12.45 - 15.15
18.01.2023 12.00 - 15.15
24.01.2023 13.15 - 14.45
01.02.2023 13.15 - 15.45
09.02.2023 13.00 - 15.30
16.02.2023 09.45 - 12.15
20.02.2023 12.15 - 14.45
01.03.2023 08.00 - 14.00
16.03.2023 08.15 - 10.45
23.03.2023 13.30 - 15.00

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä julkaistu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija: osaa kuvailla korjausrakentamishankkeen vaiheet ja eri dokumenttien laadinnan perusteet, selvittää vanhojen rakenteiden vaikutuksia taloteknisiin järjestelmiin sekä taloteknisten järjestelmien vaikutuksia vanhoihin rakenteisiin.
Opiskelija myös tuntee korjausrakentamista koskevan lainsäädännön, LVI-järjestelmien tyypilliset ongelmakohdat sekä niiden ennaltaehkäisyn
Opiskelija osaa selvittää lähtötietojen avulla sopivimman korjausratkaisun, valita energiatehokkaita ratkaisuja korjausrakentamisen kohteissa ja ymmärtää korjausrakennuskohteen työnjohdon erityispiirteet.
Opintojakson suoritettuasi osaat kuvailla korjausrakentamishankkeen vaiheet, selvittää vanhojen rakenteiden vaikutuksia taloteknisiin järjestelmiin sekä taloteknisten järjestelmien vaikutuksia vanhoihin rakenteisiin. Tunnet korjausrakentamista koskevan lainsäädännön ja LVI-järjestelmien tyypilliset ongelmakohdat. Osaat selvittää lähtötietojen avulla sopivimman korjausratkaisun sekä valita energiatehokkaita ratkaisuja korjausrakentamisen kohteissa. Hallitset korjausrakennuskohteen työnjohdon erityispiirteet.
Opintojakson keskeinen sisältö on: LVI-korjausrakentamisen ratkaisut, korjausrakentamisen lait ja asetukset sekä LVI-korjausrakentamisen ominaispiirteet.
Opintojakson sisältö:
- LVI-korjausrakentamisen ratkaisut
- korjausrakentamisen lait ja asetukset
- LVI-korjausrakentamisen ominaispiirteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 33 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 23 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 24 h. Yhteensä 80 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja ratkaista ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.