Siirry suoraan sisältöön

LVI-kuntotutkimukset (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7194-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

23.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

 • Talotekniikan koulutus

Opettaja

 • Timo Ronkainen

Vastuuopettaja

Timo Ronkainen

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
 • Tutkinto-opiskelijat (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LTHNS20
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka
 • LTRNS20
  Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka
 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Tutkinto-opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa etsiä ja soveltaa alaansa liittyviä vanhoja määräyksien ja standardien vaikutuksia olemassa olevissa rakennuksissa sekä tunnistaa jo käytöstä poistuneita tyypillisiä vanhoja asennustapoja ja materiaaleja
- osaa selvittää vanhojen rakenteiden vaikutuksia taloteknisiin järjestelmiin sekä taloteknisten järjestelmien vaikutuksia vanhoihin rakenteisiin
- tunnistaa sisäilman epäpuhtaudet ja niiden terveysvaikutukset
- tuntee LVI-laitteiden kuntoarvion/kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät
- osaa määrittää vanhojen asennusten ja taloteknisten laitteiden teknisenkäyttöiän ja hyödynnettävyyden

Sisältö

LVI-laitteiden kuntotukimus. LVI-laitteiden vaikutukset sisäilmastoon.

Aika ja paikka

Luennot Wärtsilä-kampuksella:
30.01.2023 10.30 - 12.00
10.02.2023 13.00 - 15.30
14.02.2023 08.00 - 10.30
21.02.2023 08.00 - 11.15
27.02.2023 11.45 - 15.00
15.03.2023 09.00 - 12.00
24.03.2023 08.00 - 11.15
31.03.2023 12.00 - 15.15
05.04.2023 08.00 - 11.15
14.04.2023 08.00 - 11.15
19.04.2023 08.00 - 11.15
27.04.2023 08.15 - 11.30

Oppimateriaalit

Moodle oppimisympäristössä jaettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakson osaamistavoitteet ovat, että opiskelija: osaa etsiä ja soveltaa alaansa liittyviä vanhoja määräyksien ja standardien vaikutuksia olemassa olevissa rakennuksissa sekä tunnistaa jo käytöstä poistuneita tyypillisiä vanhoja asennustapoja ja materiaaleja osaa selvittää vanhojen rakenteiden vaikutuksia taloteknisiin järjestelmiin sekä taloteknisten järjestelmien vaikutuksia vanhoihin rakenteisiin tunnistaa sisäilman epäpuhtaudet ja niiden terveysvaikutukset tuntee LVI-laitteiden kuntoarvion/kuntotutkimuksen periaatteet ja menetelmät osaa määrittää vanhojen asennusten ja taloteknisten laitteiden teknisenkäyttöiän ja hyödynnettävyyden.
Opintojakson sisältö:
- LVI-laitteiden kuntotutkimus
- LVI-laitteiden vaikutukset sisäilmastoon.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 44 h, itsenäiset lasku- ja suunnitteluharjoitukset 33 h, itsenäinen tiedonhankinta ja aineistoihin perehtyminen 30 h. Yhteensä 107 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja ratkaista ongelmia. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.