Siirry suoraan sisältöön

Kuntotutkimukset ja -arviot (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7191-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 60

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Jari Hirvonen

Vastuuopettaja

Sirpa Kolari

Ryhmät

  • LTRNS20
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija perehtyy eri aikakausien rakennustapoihin ja oppii havainnoimaan pien- ja rivitalojen rakennusteknisen kunnon. Opiskelija tunnistaa rakennuskantamme riskirakenteet ja oppii riskirakenteiden korjausten pääperiaatteet. Opintojaksolla perehdytään tutkimusten raportointiin.

Opiskelija osaa betonirakennusten vaurioitumismekanismit ja betonirakenteiden kuntotutkimusmenetelmät. Opintojaksolla perehdytään kuntotutkimuksen laboratoriotutkimuksiin ja tutkimustulosten analysointiin. Opiskelija oppii tekemään korroosion laajuusarviointia saatuihin tutkimustuloksiin perustuen. Opiskelija oppii käyttämään betonirakenteiden tutkimuksessa tarvittavia kenttä- sekä laboratoriotutkimuslaitteistoja.

Sisältö

- käsitteet: kuntoarvio, kuntotarkastus, kuntotutkimus
- rakenteiden vaurioituminen
- kuntoarviointimenetelmät
- aistienvarainen rakenteiden kunnon arviointi
- haitalliset aineet: asbesti, pcb, kreosootti, lyijy
- eri aikakausien rakennustavat ja -materiaalit, rakennusvirheet aikakausittain
- riskirakenteet
- rapautuminen, karbonatisoituminen, korroosio
- tutkimuslaitteistot ja niiden käyttö ; laboratoriokokeet: veto (betoniporanäyte ja kermieriste), puristus, betonin suhteellinen kosteus, kimmovasara, karbonatisoitumissyvyys

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Betonirakentaminen 1