Siirry suoraan sisältöön

Julkiset hankinnat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7158-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 18.09.2022

Ajoitus

01.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Soile Vinni

Vastuuopettaja

Soile Vinni

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tavoitteena on
- ymmärtää mitä julkisilla hankinnoilla ja niiden kilpailuttamisella tarkoitetaan
- tietää miksi hankinnat pitää kilpailuttaa ja mihin hankintojen kilpailuttamista koskevaa sääntelyä sovelletaan
- osata kertoa mikä ero on kansallisilla hankinnoilla ja EU-hankinnoilla
- tietää mitkä ovat julkisten hankintojen oikeusperiaatteet
- osata vertailla eri hankintamenetelmiä ja tietää hankintojen ilmoituskanavat ja määräajat
- tietää hankintaprosessin keskeisen sisällön hankintapäätöksen tekemiseen saakka
- tietää hankintojen muutoksenhakuun liittyvät oikeussuojakeinot
- tietää milloin sovelletaan erityisalojen hankintalakia

Sisältö

Opintojakso koostuu kuudesta osa-alueesta:
1. Julkisten hankintojen tausta, tavoitteet ja käsitteet
2. Hankintalain soveltamisala, kynnysarvot ja oikeusperiaatteet
3. EU-hankintamenettelyt ja hankintaprosessi
4. Kansallisten hankintojen kilpailuttaminen: tavarat, palvelut ja rakennusurakat, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä käyttöoikeussopimukset
5. Hankintapäätös, hankintasopimus, valvonta ja oikeussuojakeinot
6. Erityisalojen hankintalaki

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.10.2022. Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa ajanjaksolla 1.10.2022 - 31.12.2022. Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän diamateriaalin ja luentotallenteen, tehtävät ja itsearvioinnin. Lainsäädännön osaaminen testataan Moodlessa olevalla verkkotentillä. Opintojakso arvioidaan 31.12.2022 mennessä palauttavan oppimispäiväkirjan perusteella. Opintojakson oppimistehtävän arviointi ja tulosten rekisteriin vienti 31.1.2023 mennessä. Opintojaksolle hyväksytyille lähetetään opintojakson toteutukseen liittyviä lisäohjeita sähköpostilla aikaisintaan viikkoa ennen opintojen alkua.