Siirry suoraan sisältöön

Työturvallisuuskorttikoulutus (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7153-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 10.09.2022

Ajoitus

13.09.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Ville Mertanen

Vastuuopettaja

Ville Mertanen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022

Tavoitteet

Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi.Koulutuksen tavoitteena on yhteisen työpaikan työturvallisuuden kehittäminen turvallisuusosaamista lisäämällä ja päällekkäisen työturvallisuuskoulutuksen poistaminen.Työpaikoilla säästetään aikaa, kun yhteisen työpaikan perusasioita ei tarvitse perehdyttää joka työpaikalla erikseen vaan voidaan siirtyä suoraan kohdeperehdytykseen.Koulutus antaa valmiuksia kohderiskien ja oman työpaikan yleisen työturvallisuuden arviointiinsekä turvallisuushavaintojen tekemiseen.

Sisältö

Yhteisen työpaikan työturvallisuuskoulutuksen sisältö on valtakunnallisesti määritelty. Korttikoulutusten sisältö on uudistettu v. 2016.
Oppimistavoitteiksi on määritelty:
- tuntee nolla tapaturmaa -periaatteen
- tuntee työturvallisuusvastuut- tuntee yhteisen työpaikan määritelmän ja toimijoiden roolit
- osaa tunnistaa yhteisen työpaikan kuormitustekijöitä
- osaa tunnistaa yhteisen työpaikan vaaroja

Aika ja paikka

13.9.2022 Wärtsilä-kampus.8.15-16.15.

Opetusmenetelmät

Englanninkielinen työturvallisuuskorttikoulutus.
Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Arviointiasteikko

H-5