Siirry suoraan sisältöön

Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti (15 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7144-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Antti Kontkanen
  • Niko Hellberg

Vastuuopettaja

Antti Kontkanen

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa ja ymmärtää pienjännitteisen sähkönjakelun ja sähkönjakeluverkon periaatteet ja rakenteen. Opiskelija tietää talotekniikan erikoissuunnittelijoiden roolit, tehtävät ja vastuut sekä osaa arvioida suunnitelmien kokonaislaatua ja yhteensopivuutta keskenään. Opiskelija osaa hyödyntää tietomallintamista suunnitelmien oikeellisuuden tarkastuksessa.

Sisältö

Pienjännitteisten sähkönjakeluverkkojen teoria ja laboratoriotyöt. Vaativan kohteen LVIAS-suunnitelmien laadinta ja kohteen tietomallin laatiminen oman erikoisalan osalta. Projekti toteutetaan yhteistyönä siten, että kohteesta kukin opiskelija laatii oman alansa erikoissuunnitelman ja integroi sen projektin yhteiseen tietomalliin.Jokainen opiskelija laatii oman portfolion, jossa osoittaa oman roolinsa ja oman alansa pätevyyteen vaadittavan osaamisen projektikokonaisuudessa (suunnittelulaskelmat, mitoitus, eri mallit)

Oppimateriaalit

Aura, Tonteri, Sähkömiehen käsikirjat.
Moodlessa jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Pienjännitteisen sähkönjakeluverkon teoria
Laboratoriotyöt
Kerrostalon sähkösuunnittelu

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Yritysvierailu, asiantuntijavierailu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt, lähiopetus 55h
Suunnitteluharjoitukset, lähiopetus 40h
Itsenäinen opiskelu, vierailut yht. 315h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty arvosana:
- laboratorio- ja harjoitustyöt suoritettu hyväksytysti