Siirry suoraan sisältöön

LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti (15 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7143-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Talotekniikka (IH)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Talotekniikan koulutus

Opettaja

  • Kirsi Mustonen
  • Heli Partanen

Vastuuopettaja

Kirsi Mustonen

Ryhmät

  • LTHNS19
    Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka

Tavoitteet

Opiskelijatietää talotekniikan erikoissuunnittelijoiden roolit, tehtävät ja vastuut sekä osaa arvioida suunnitelmien kokonaislaatua ja yhteensopivuutta keskenään. Opiskelija osaa hyödyntää tietomallintamista suunnitelmien oikeellisuuden tarkastuksessa.

Sisältö

Vaativan kohteen LVIAS-suunnitelmien laadinta ja kohteen tietomallin laatiminen oman erikoisalan osalta. Projekti toteutetaan yhteistyönä siten, että kohteesta kukin opiskelija laatii oman alansa erikoissuunnitelman ja integroi sen projektin yhteiseen tietomalliin.Jokainen opiskelija laatii oman portfolion, jossa osoittaa oman roolinsa ja oman alansa pätevyyteen vaadittavan osaamisen projektikokonaisuudessa (suunnittelulaskelmat, mitoitus, eri mallit)

Arviointiasteikko

H-5