Siirry suoraan sisältöön

Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus (2 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7118-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

05.10.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 100

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus

Vastuuopettaja

Jari Uimonen

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Sisältö

Yellow Belt koulutuksen sisältö ISO 13053:n mukaisesti. Lean-periaatteet, Six Sigma -menetelmän perustiedot, DMAIC-prosessi ja työkalut, dataperusteinen ongelmanratkaisu, 5S-menetelmä, 7-9 hukkakäsitteet, työkalut kehittämiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen, ISO 13053-1 ja-2 -standardien perusteet.Tavoittena on, että opiskelija osaa toimia mukana yrityksen kehittämistyössä Lean ja Six Sigma periaatteiden mukaisesti, etsien tietoa ongelmista ja ratkoen niitä asiakeskeisesti ja tuloshakuisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opintojakso on YlempiAMK -tasoinen