Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7109-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 17.03.2023

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23
  Karelia, avoin, kaikki, kevät, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 2

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa.Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Sisältö

Tavoitteet:
Opiskelija ymmärtää matematiikan merkityksen talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta.

Aika ja paikka

Wärtsilä talo, Mahdollisuus osallistua myös etänä.

Oppimateriaalit

Liike-elämän matematiikka
Pirjo Saaranen, Eliisa Kolttola, Jarmo Pösö
13. uudistettu painos

Opetusmenetelmät

Opi ymmärtämään matematiikan merkitys talouselämän ongelmien kuvaamisessa ja ratkaisemisessa!
Opi mallintamaan yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaisemaan ne sekä arvioimaan ratkaisujen oikeellisuutta!

Sisältö:
• Peruslaskutoimitukset
• Prosentti- arvonlisäverokatetuottolaskelmat
• Hinnoittelu ja valuutta
• Indeksit
• Yksinkertainen korko ja koronkorko
• Jaksolliset suoritukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin aikana

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu loppukokeeseen

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suomeksi
Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia talousmatematiikan ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti talousmatematiikan käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista talousmatematiikan perustehtäviä ja osaa arvioida omaa osaamistaan. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää talousmatematematiikan termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa mallintaa yksinkertaisia talouselämän ongelmia ja ratkaista ne sekä arvioida ratkaisujen oikeellisuutta. Opiskelija osaa soveltaa talousmatematiikan osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa