Siirry suoraan sisältöön

Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7087-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jyri Roihuvuo

Vastuuopettaja

Jyri Roihuvuo

Ryhmät

  • KAKS22
    Karelia, avoin, kaikki, syksy, 2022
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Tunnet erilaisia teorioita johtamisesta ja johtajuudesta.
Opit havainnoimaan työympäristöjä johtamisen näkökulmasta.
Ymmärrät vuorovaikutustilanteiden dynamiikkaa sekä roolien ja statuksen merkityksen työelämässä.
Tunnet strategisen johtamisen keskeiset käsitteet ja osaat muotoilla strategiaan perustuvia tulostavoitteita mittareineen.

Sisältö

Esimiestyön kokonaisuus
Itsensä johtaminen ja johtajana kehittyminen
Strateginen johtaminen
Esimiehen operatiiviset ja strategiset tehtävät
Työyhteisön ryhmädynamiikka

Aika ja paikka

Opintojakson voi suorittaa syyslukukauden 2022 aikana. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 10.12.2022.

Oppimateriaalit

Hyppänen, Riitta. Esimiesosaaminen : liiketoiminnan menestystekijä. Edita, 2007. (tai myöhäisempi painos)
Muu oppimateriaali julkaistaan Moodlessa.

Opetusmenetelmät

Toteutus on virtuaalinen. Oppimisympäristössä julkaistaan opintojakson teemoihin liittyen lyhyitä tutoriaaleja, jotka opastavat oppimistehtävien tekemisessä. Oppimistehtäviä on 5.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely108 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu oppimistehtäviin. Kokonaisarvointi muodostuu oppimistehtävien arviointien keskiarvona.