Siirry suoraan sisältöön

Rakennusten energiatehokkuus (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7074-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ajoitusryhmät

  • Avoimen opiskelijat (Koko: 50. Avoin AMK: 50.)

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Pienryhmät

  • Avoimen opiskelijat

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida rakennuksen energiatehokkuutta laskennallisesti
- arvioida tavoiteltavan energiatehokkuuden saavuttamiseksi käytettäviä keinoja energiatehokkuuden ja toteutuksen näkökulmasta

Sisältö

- rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat säännökset ja energiatehokkuuden tunnuslukujen laskenta
- 3D tietomallit ja rakennuksen dynaamiset energiasimulaatiot

Aika ja paikka

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opetusmenetelmät

Tällä kurssilla perehdytään käytön aikaisen energiakulutuksen ja käytetyn energian päästöjen arviointiin valittujen rakennusmateriaalien ja rakenteiden näkökulmasta.

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttavat noin 30 prosenttia kaikista päästöistä. Tästä päästöstä noin 77 % on rakennetun ympäristön käyttövaiheen energiankulutuksen päästöjä. [lähde: RT / Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035]

Rakennusten päästöjä tullaan ohjaamaan lainsäädännöllä 2025 alkaen ja samalla syntyy tarve tarkastella rakennusta kokonaisuutena koko elinkaaren ajalta. Osaoptimointi ei useinkaan johda toivottuun lopputulokseen, päästöjen arvioinnissa on otettava huomioon kaikki elinkaaren vaiheet.

Lisätietoja opiskelijoille

Koulutus on suunnattu rakennusalan ja rakennustuoteteollisuuden osaajille, joiden perusosaaminen ja -taidot ovat riittävät täydennysopintojen sujuvaan suorittamiseen. Koulutus soveltuu esim. rakennuttajille, eri alojen suunnittelijoille, urakoitsijoille ja materiaalivalmistajille.

Arviointiasteikko

H-5