Siirry suoraan sisältöön

Rakennusten energiatehokkuus (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7074-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

14.02.2022 - 30.05.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Rakennustekniikan koulutus

Opettaja

  • Miska Piirainen

Vastuuopettaja

Miska Piirainen

Ryhmät

  • KTIS21PU
    Puu- ja vähähiilinen rakentaminen, täydennyskoulutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida rakennuksen energiatehokkuutta laskennallisesti
- arvioida tavoiteltavan energiatehokkuuden saavuttamiseksi käytettäviä keinoja energiatehokkuuden ja toteutuksen näkökulmasta

Sisältö

- rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat säännökset ja energiatehokkuuden tunnuslukujen laskenta
- 3D tietomallit ja rakennuksen dynaamiset energiasimulaatiot

Oppimateriaalit

Rakentamisen energiatehokkuutta ohjaavat lait ja asetukset, sekä niihin liittyvät ympäsristöministeriön ohjeet ja muu materiaali (https://ym.fi/rakentamismaaraykset)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioitavat harjoitustyö ja sähköiset etätentit.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa arvioida rakennuksen energian kulutuksen yksinkertaisessa perustapauksessa kuukausikohtaisena laskentana sekä jäähdytystarpeen huomioivana dynaamisena tuntikohtaisena laskentana. Käytettävät laskentamenetelmät oltava voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa soveltaa rakennuksen energiankulutuksen kuukausikohtaisen laskennan sekä jäähdytystarpeen huomioivan dynaamisen laskennan menetelmiä rakennuksen energiankulutuksen tuotannollistaloudelliset näkökulmat huomioivissa minimointitehtävissä puurakentamisen erityisnäkökulmat huomioiden. Käytettävät laskentamenetelmät oltava voimassa olevien lakien ja asetusten mukaiset. Opiskelija osaa soveltaa rakennuksen 3D-tietomalleja energiatehokkuuslaskemissa.