Siirry suoraan sisältöön

Konsernitilinpäätös, LTLNS20T (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7059-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

13.03.2023 - 11.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Pekka Sivonen

Vastuuopettaja

Pekka Sivonen

Ryhmät

  • LTLNS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö

Konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatiminen, eliminoinnit, vähemmistö, konsernirakenteen muutokset ja konsernien verotus

Aika ja paikka

Maalis-toukokuu, Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Tomperi, S.: Kehittyvä kirjanpitotaito (konsernitilinpäätöstä koskeva osuus)
Englund, T., Prepula, E, Riistama, V. & Tuokko, Y.: Konsernitilinpäätös kirjanpitolain mukaan
KILA:n yleisohje Konsernitilinpäätöksen laatimisesta 28.3.2017
Muu moodlessa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää konsernitilinpäätöksen sisällön ja osaa laatia pienen konsernin tilinpäätöksen.

Sisältö:konsernin määritelmä, konsernitilinpäätöksen laatimisen perusteita, konserniyhtiöiden välisen omistuksen ja keskinäisten liiketapahtumien eliminoinnit, vähemmistöosuuksien erottaminen ja konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset.

Luennoilla käydään aihealueita läpi esimerkkien avulla. Harjoitustunneilla tehdään ohjatusti tehtäviä, jotka on integroitu luentoihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Luennot ja harjoitukset sekä harjoitustehtävät 50 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 29 h, arviointi ja palaute 1 h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu harjoitustunneilla työskentelyyn sekä harjoitustehtävien palautuksiin. Harjoitustuntien työskentelyn osuus arvosanasta on 20 % ja tehtäväpalautusten 80 %. Tehtävillä on erilaiset painokertoimet

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä tai ei ole osallistunut harjoitustunneilla työskentelyyn riittävästi (alle 75 % harjoitustunneista).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 50 % ja alle 70 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 70 % ja alle 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo yhdessä tuntiosaamisen kanssa on vähintään 90 % maksimimäärästä.