Siirry suoraan sisältöön

Markkinointioikeus, LTLNS20M (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7047-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 20.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Atte Korte

Vastuuopettaja

Atte Korte

Ryhmät

  • LTLNS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020
  • TOP22_23
    Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskelija:
- tietää keskeisen markkinointiin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeet
- pystyy hankkimaan oikeudellista tietoa monesta eri lähteestä
- pystyy tuottamaan asianmukaisia raportteja ja suullisia esityksiä
- osaa soveltaa opittuja tietoja markkinoinnissa esiintyviin käytännön tilanteisiin
- ymmärtää hyvän tavan mukaisuuden merkityksen markkinoinnissa
- osaa arvioida markkinoinnin lainmukaisuutta itsenäisesti

Sisältö

1. Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin liittyvät säännökset ja viranomaisohjeet
2. Tavaramerkki ja mallisuoja markkinoinnissa
3. Markkinoijan tekijänoikeus
4. Hyvän tavan mukainen markkinointi
5. Tietosuoja markkinoinnissa
6. Erityisten tuotteiden markkinointi

Oppimateriaalit

Paloranta, Paula: Mainonnan eettinen neuvosto 20 vuotta
Paloranta, Paula: Markkinoinnin etiikka käytännössä
Paloranta, Paula: Markkinointioikeus käytännössä

Opetusmenetelmät

Opintojakson suorittaminen koostuu luennoista ja oppimistehtävien laatimisesta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot ja harjoitukset 28h
- Itsenäistä työskentelyä 80h

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.