Siirry suoraan sisältöön

Markkinointiviestintä, LTLNS20M (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7044-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Martha Balerina
 • Ulla Kärnä
 • Lotta Lilja

Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät

 • LTLNS20
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Tavoitteet

Opiskeliijaymmärtää sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen liiketoiminnassa eri kanavissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintääosaa tuottaa markkinointimateriaalia ja tuntee graafisen ohjeistuksen merkityksenosaa suunnitella markkinointiviestintäkampanjan

Sisältö

Sisältö:
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Mediatiedote ja kutsu
Graafinen ja visuaalinen viestintä
Markkinointikampanjan suunnittelu

Aika ja paikka

Lähiopetusta, luennot ja harjoitustunnit

Opetusmenetelmät

Tavoitteet: Opiskeliija ymmärtää sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen liiketoiminnassa eri kanavissa ja osaa suunnitella ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Hän osaa tuottaa markkinointimateriaalia ja tuntee graafisen ohjeistuksen merkityksen. Lisäksi hän osaa suunnitella markkinointiviestintäkampanjan.

Opiskelijat laativat ryhmässä markkinointiviestintäsuunnitelman.

Keskeiset käsitteet:
Markkinointikampanjan suunnittelu
Sisältömarkkinointi
Sisäinen ja ulkoinen viestintä
Markkinointikirjeen laatiminen, markkinoivat tekstilajit
Asiakastilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen
Mediatiedote ja kutsu
Graafinen ja visuaalinen viestintä

Markkinointiviestintäsuunnitelma on vahvasti kytköksissä lanseeraussuunnitelmaan (Lanseerausmarkkinointi-opintojakso).

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään työelämäyhteistyötä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 133 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään kiinteää yhteistyötä Lanseerausmarkkinointi-opintojakson kanssa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin perusteet esitellään tarkemmin opintojaksolla.