Siirry suoraan sisältöön

Kuluttajakäyttäytyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTP7041-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

20.03.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Tuija Kainulainen
 • Riikka Räsänen

Vastuuopettaja

Tuija Kainulainen

Ryhmät

 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023
 • LLAS21
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021
 • LLNS21M
  Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021, markkinointi

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa valittujen asiakassegmenttien tai markkina-alueiden kuluttajien kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavia asioita
- osaa löytää näiden joukosta mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille tai olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden kehittämiselle.

Sisältö

Kuluttajakäyttäytyminen
Kuluttajatyypit
Kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat asiat
Trendit ja hiljaiset signaalit
Uusien asiakkaiden tunnistaminen
Työelämäläheisen projektin työstäminen

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus, Karjalankatu 3

Oppimateriaalit

Opintojakson aikana ilmoitettava materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija

- osaa tunnistaa valittujen asiakassegmenttien tai markkina-alueiden kuluttajien kuluttajakäyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavia asioita
- osaa löytää näiden joukosta mahdollisuuksia uusille tuotteille ja palveluille tai olemassa olevien tuotteiden tai palveluiden kehittämiselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Työelämäläheisen projektin työstäminen opintojakson aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 133 h

Sisällön jaksotus

Kuluttajakäyttäytyminen
Kuluttajatyypit
Kuluttajan ostopäätöksiin vaikuttavat asiat
Trendit ja hiljaiset signaalit
Uusien asiakkaiden tunnistaminen
Työelämäläheisen projektin työstäminen.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt annettuja oppimistehtäviä. Hän ei osaa arvioida ryhmän tuottamaa materiaalia eikä toimintaa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on perehtynyt kuluttajakäyttäytymisen teoriaan ja tuntee keskeisiä käsitteitä. Hän osaa laatia oppimistehtäviä ja hyödyntää kuluttajakäyttäytymisen tietopohjaa perustasolla. Hän esittää töissään erilaisia markkinoinnillisia ratkaisuja. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa määritellä kuluttajakäyttäytymisen ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat hyvin. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa kuluttajakäyttäytymisen tietopohjaa. Hän osaa arvioida melko kriittisesti ja perustellusti erilaisia esittämiään ratkaisuja markkinoinnin suunnitteluun ja niiden soveltuvuutta käytäntöön. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa määritellä kuluttajakäyttäytymisen ja siihen liittyvät keskeiset käsitteet ja teoriat kiitettävästi. Hän osaa oppimistehtävissään toteuttaa ja soveltaa kokonaisvaltaisesti kuluttajakäyttäytymisen tietopohjaa. Hän osaa arvioida omaa ja ryhmän tuottamaa materiaalia sekä työskentelyä kriittisesti sekä perustellusti. Hän on palauttanut kaikki tehtävät ajoissa sekä osallistunut aktiivisesti tunneille.