Siirry suoraan sisältöön

Harjoittelu (30 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6401-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

30 op

TKI-osuus

30 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LTLAS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2020

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin. Työtehtävien tulee palvella laadultaan koulutusohjelman tavoitteita ja opiskelijan valmentautumista ammattiinsa. Harjoittelun avulla opiskelija saa mahdollisuuden soveltaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännön työelämässä. Harjoitteluaikana opiskelijan tulisi selvittää mahdollisuus opinnäytetyön tekemiseen harjoittelupaikassa.

Liiketalouden harjoittelu ajoittuu kolmannelle lukuvuodelle. Suoritat harjoittelun joko kolmannen lukuvuoden syksyllä tai keväällä, riippuen siitä millaisia suuntautumisvalintoja teet opintojesi aikana.

Sisältö

Harjoittelija osallistuu työyhteisössään vaativiin ja monipuolisiin liiketalouden työtehtäviin ja harjaantuu vastuulliseksi, työhönsä sitoutuvaksi, yhteistyökykyiseksi ja joustavaksi työntekijäksi. Harjoittelijalta vaaditaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta

Aika ja paikka

kevätlukukausi 2023

Opetusmenetelmät

Liiketalouden harjoittelu 5kk
Opiskelija etsii itse itseään kiinnostavan harjoittelupaikan tutkintoa vastaavissa tehtävissä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu ahotointi aikaisemmalla työkokemuksella (osaamisen näyttö). Ota asia keskusteluun oposi kanssa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty