Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4, LTLNS20M (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6044-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LTLNS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2020

Tavoitteet

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 4, markkinoinnin opiskelijat


Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä.
-Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Opintojen loppuvaiheen suunnittelu ja valmistuminen
- Opinnäytetyöprosessin aloittaminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson oppitunneille
- Opiskelija noudattaa annetuissa tehtävissä tehtävänantoa
- Opiskelija palauttaa tehtävät annettussa aikataulussa
Hylätty:
- Opiskelija ei osallistu oppitunneille
- Opiskelija ei noudata annettua ohjeistusta oppimistehtävissä
- Oppimistehtäviä ei ole palautettu annetussa aikataulussa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty