Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6044-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LTLAS20
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2020

Tavoitteet

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä. Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Aika ja paikka

Syyslukukausi

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Ammatillinen kasvu 4, taloushallinnon monimuoto-opiskelijat

Teema: Kohti työelämää

Osaamistavoitteet:

- Osaat pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Osaat arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa
kehittämistä.
- Osaat markkinoida osaamistasi ja työpanostasi sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla.
- Osaat tehdä opintoihisi liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti.
- Osaat hakea oman alan työelämäkontakteja ja tiedät oman alasi ja yleiset työelämän pelisäännöt.
- Olet tietoinen oman alasi ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Keskeiset sisällöt:

- Työnhaku (oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen)
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Opintojen loppuvaiheen suunnittelu ja valmistuminen
- Opinnäytetyöprosessin aloittaminen
- Kehityskeskustelu opettajatutorin kanssa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitteluinfo

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojakson oppitunneille
- Opiskelija palauttaa annetut oppimistehtävät annetussa aikautalussa
- Opiskelija noudattaa tehtävänantoa oppimistehtävissä
Hylätty:
- Opiskelija ei osallistu opintojakson oppitunneille
- Opiskelija palauttaa myöhässä tai jättää palauttamatta annetut oppimistehtävät
- Opiskelija ei noudata tehtävissä annettua tehtävänantoa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty