Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 3 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6043-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 19.03.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa oman ammatillisen kehittymisensä ja osaa arvioida osaamistaan kriittisesti asettaen kehittymistavoitteita. Opiskelija osaa toimia opinnoissaan työelämän käytänteiden mukaisesti lähes ammattilaisen tavoin. Opiskelija osaa pitää huolta opiskeluhyvinvoinnista ja ymmärtää sen merkityksen myös opiskeluyhteisön kannalta. Opiskelija osaa pitää yllä opiskelumotivaatiota ja tarvittaessa pyytää tukea vaikeina hetkinä. Opiskelija osaa suunnitella oman ajankäytön ja priorisoida asioita siten, että opinnot etenevät. Opiskelija osaa antaa kehittävää palautetta.

Sisältö

Kehityskeskusteluun valmistautuminen, oman osaamisen arviointi ja osaamisen näkyväksi tekeminen, omien kehitystarpeiden tunnistaminen, työhakukäytänteet / työnhaku.

Aika ja paikka

Kevätlukukausi 2023

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Tunneille osallistuminen oman ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti, sekä itsenäinen-, että ryhmätyöskentely.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
- Aktiivinen osallistuminen opintojakson oppitunneille
- Oppimistehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävien palauttaminen annetussa aikataulussa

Hylätty:
- Opiskelija ei osallistu opetukseen
- Oppimistehtävät eivät ole laadittu tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävät palautettu myöhässä/tekemättä jättäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty