Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen markkinointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6042-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 12.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Ulla Kärnä

Vastuuopettaja

Ulla Kärnä

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakso antaa valmiuksia kokonaisvaltaisen palvelujen markkinoinnin ymmärtämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksolla tarkastellaan palvelujen markkinointia asiakkaan, prosessin- ja henkilöstön näkökulmista. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan palvelujen ja asiakassuhteen laatua ja palvelun laadun johtamista.

Sisältö

Palvelujen erityispiirteet. Palvelujen tuotteistaminen ja palvelut organisaation keskeisenä strategisena tekijänä. Palvelujen markkinointi eri näkökulmista. Palvelujen laatu ja laadun johtaminen.

Aika ja paikka

Monimuoto-opetus, lähiopetus Wärtsilä-kampuksella

Oppimateriaalit

Lämsä A-M & Uusitalo O.(2012): Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena, Edita Prima Oy, Helsinki.
Grönroos C. (2010): Palvelujen johtaminen ja markkinointi, WS Bookwell Oy, Juva.
Lisämateriaali: Kaikki luennoitsijan materiaali Moodle- oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Opintojakso antaa valmiuksia kokonaisvaltaisen palvelujen markkinoinnin ymmärtämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksolla tarkastellaan palvelujen markkinointia asiakkaan, prosessin- ja henkilöstön näkökulmista. Lisäksi opintojaksolla tarkastellaan palvelujen ja asiakassuhteen laatua ja palvelun laadun johtamista.
Keskeinen sisältö:
Palvelujen erityispiirteet
Palvelujen tuotteistaminen ja palvelut organisaation keskeisenä strategisena tekijänä.
Palvelumuotoilu ja tarinallistaminen
Palvelujen markkinointi eri näkökulmista
Palvelujen laatu ja laadun johtaminen
Opiskelu tapahtuu lähi- ja etäopetuksessa ja osaamisnäyttönä laadittava tehtävä tehdään pienryhmissä.

Arviointiasteikko

H-5