Siirry suoraan sisältöön

Budjetointi ja raportointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6041-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

12.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jani Kettunen

Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
- budjetoinnin merkityksen organisaation taloussuunnittelun osana
- tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa

Opiskelija osaa
- jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin

Sisältö

Budjetointi osana taloussuunnittelua. Toiminnan suunnittelu ja talousbudjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit. Budjettityypit. Raportointi toiminnan ohjaamisen työkaluna. Taloudellisen tiedon jalostaminen eri käyttötarkoituksiin (raporttityypit, tunnusluvut).

Oppimateriaalit

Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing
tai
Järvenpää M., Länsiluoto A., Partanen V. & Pellinen J.:Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää budjetoinnin merkityksen organisaation toiminnan ohjaamisessa taloussuunnittelun osana sekä tiedon tuottamisen raporttien ja tunnuslukujen muodossa.
Opiskelija osaa jalostaa organisaation taloudellista tietoa eri käyttötarkoituksiin.
Opintojakson sisältö
Budjetointi osana taloussuunnittelua:
- toiminnan suunnittelu ja talous
- budjettijärjestelmät: osa- ja pääbudjetit
- budjettityypit (kiinteä, tarkistettu, rullaava, liukuva)
- budjetoinnin haasteet ja sudenkuopat
Raportointi toiminnan ohjaamisen työkaluna:
-taloudellisen tiedon jalostaminen eri käyttötarkoituksiin (raportti-tyypit, tunnusluvut)
-tasapainotettu mittaristo

Luennoilla käydään läpi käsiteltävän aihepiirin keskeinen sisältö ja harjoitustunneilla tehdään luennoilla käsitellyn aihepiirin mukaisia tehtäviä Excel-taulukkolaskentaohjelmalla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä noin 80 h opiskelijan työtä. Lähipäivien luennot ja harjoitukset, on line -istunnot sekä palautettavat harjoitustehtävät 45 h, kirjallisuuteen/oppimateriaaliin perehtyminen 34 h, arviointi ja palaute 1 h.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu luennoilla/-harjoitustunneilla työskentelyyn ja aktiivisuuteen sekä harjoitustehtävien palautuksiin. Tehtäväpalautusten osuus arvosanasta on 100 %. Tehtävillä on erilaiset painokertoimet.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia harjoitustehtäviä hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo on vähintään 51 % ja maksimissaan 70 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo on vähintään 71 % ja maksimissaan 90 % maksimimäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan palauttamien tehtävien painotettu keskiarvo on vähintään 91 % maksimimäärästä.