Siirry suoraan sisältöön

Markkinoinnin suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6028-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Olli Hatakka

Vastuuopettaja

Olli Hatakka

Ryhmät

  • LLNS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija tuntee markkinoinnin suunnittelun eri vaiheet. Opiskelija osaa laatia palvelun, tuotteen tai tapahtuman markkinointisuunnitelman.

Sisältö

Markkinoinnin suunnittelun asema yrityksen suunnitteluprosessissa. Markkinoinnin suunnitteluprosessi. Markkinointisuunnitelman laatiminen. Markkinoinnin peruskilpailukeinojen syventäminen.

Aika ja paikka

Syyslukukausi, Karelia-ammattikorkeakoulu, Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Luennot, harjoitukset (jaettava oppimateriaali), sekä mahdollinen muu sähköinen materiaali ja kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee markkinoinnin suunnittelun eri vaiheet. Opiskelija osaa laatia palvelun, tuotteen tai tapahtuman markkinointisuunnitelman.

Opiskelija ymmärtää ja osaa hyödyntää seuraavia:
- Markkinoinnin suunnittelun asema yrityksen suunnitteluprosessissa.
- Markkinoinnin suunnitteluprosessin keskeiset periaatteet.
- Markkinointisuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvät keskeiset periaatteet.
- Markkinoinnin peruskilpailukeinojen ja markkinoinnin suunnittelun välinen yhteys.

Luennot ja harjoitukset ja omaehtoinen pienryhmätyöskentely. Ei tenttiä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Sisältää työelämäyhteistyötä (markkinointisuunnitelman laadinta toimivalle yritykselle / tms. organisaatiolle).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolsta ei järjestetä tenttiä, mutta opintojakson aikana toteutetaan ja esitetään laaja markkinointisuunnitelma (pienryhmätyönä). Markkinointisuunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5

Kansainvälisyys

Voi sisältää KV-yhteyksiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely (sovitaan tapauskohtaisesti vastuuopettajan kanssa).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijalta edellytetään osallistumista luennoille ja muuhun lähiopetukseen, sekä omaehtoiseen markkinointisuunnitelman suunnitteluun, laadintaan ja esittämiseen.
Ajankäyttö ja kuormitus kohtuullisia.

Sisällön jaksotus

Opintojakson alkupäässä lähinnä luentoja, loppupäässä luentoja ja harjoitusryhmätapaamisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Markkinointisuunnitelman raportin ja esityksen arviointi (pienryhmä). Oppimispäiväkirjan arviointi (henkilökohtainen), sekä lisäksi muu aktiivisuus ja osallistuminen opintojaksolle.

Koko opintojakson arviointi asteikollla H-5

Hylätty (0)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Katso Karelia-ammattikorkeakoulun arviointikriteerit.