Siirry suoraan sisältöön

Kannattava yritys (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6027-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 90

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Aini Simola
  • Jani Kettunen
  • Jukka Tulonen

Vastuuopettaja

Jani Kettunen

Ryhmät

  • LLNS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloudellisten laskelmien sisällön ja osaa laatia laskelmia yrityksen päätöksenteon perustaksi. Opiskelija pystyy arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyttisesti.

Sisältö

Katetuottolaskennan soveltaminen, kustannuslajit, kustannuspaikat, suoritekohtainen laskenta (perinteinen kustannuslaskenta ja toimintolaskenta), kirjanpito ja tilinpäätös, yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet, investointilaskennan perusteet ja budjetoinnin perusteet.

Aika ja paikka

Syksy, Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Opetusmateriaali moodlessa:
Neilimo K. & Uusi-Rauva E.: Johdon laskentatoimi. Edita Publishing tai
Järvenpää M.,Länsiluoto A., Partanen V.& Pellinen J.:Talousohjaus ja kustannuslaskenta. Sanoma Pro
Tomperi, S.: Käytännön kirjanpito. Edita Publishing.
Jormakka R., Koivusalo K. ja Lappalainen J.: Laskentatoimi. Edita.

Opetusmenetelmät

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää taloudellisten laskelmien sisällön ja osaa laatia laskelmia yrityksen päätöksenteon perustaksi. Opiskelija pystyy arvioimaan käsiteltävää informaatiota analyyttisesti.
Sisältö: Katetuottolaskennan soveltaminen, kustannuslajit, kustannuspaikat, suoritekohtainen laskenta (perinteinen kustannuslaskenta ja toimintolaskenta), investointilaskennan perusteet, kirjanpito ja tilinpäätös sekä yritysverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet
Opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset ja itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit opintokokonaisuuksien päättyessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

yhteensä noin 135 h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Katetuottolaskenta, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja investoinnit,
Tuotantotalous sekä kirjanpito ja verotus

Arviointiasteikko

H-5