Siirry suoraan sisältöön

Tilastolliset menetelmät (3 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6026-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 30.05.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Rakennustekniikka (IR)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 90

Koulutus

 • Rakennustekniikan koulutus
 • Avoimen AMK:n opinnot

Opettaja

 • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Jani Kangas

Ajoitusryhmät

 • Avoimen opiskelijat (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • KAKK23KE
  Karelia, avoin, kaikki, kesä, 2023
 • TOP22_23
  Täydentävän osaamisen opintojen ryhmä lv 2022-2023

Pienryhmät

 • Avoimen opiskelijat
 • Pienryhmä (schedulingGroup) 1

Tavoitteet

Opiskelija osaa määrittää tilastolliset tunnusluvut, luokittella tilastollista aineistoa, kuvata graafisesti tilastollista aineistoa, tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia ja suorittaa yksinkertaisia tilastollisia testejä. Opiskelija osaa hyödyntää tilstollisia ohjelmia tehtävien ratkaisuissa.

Sisältö

- taulukointi
- graafinen esittäminen
- tunnusluvut
- korrelaatio
- normaalijakauma
- testaus

Oppimateriaalit

978-952-9776-33-7 Tilastotieteen perusteet, Leila Karjalainen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso toteutetaan Moodlerooms -oppimisympäristössä.Opintojaksolle hyväksytyille lähetetään opintojakson toteutukseen liittyviä lisäohjeita aikasintaan viikkoa ennen opintojen alkua.

Arviointiasteikko

H-5