Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 2 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTL6022-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tradenomikoulutus / Liiketalous (LL)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Laura Heiskanen
  • Sanna Turunen

Vastuuopettaja

Laura Heiskanen

Ryhmät

  • LLAS21
    Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto, syksy, 2021

Tavoitteet

Ammatillinen kasvu 2: Työelämä ja kansainvälisyys 1op

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa toimia yleisten ja oman alan työelämäkäytänteiden mukaan koulussa ja työharjoittelujaksoilla sekä kotimaassa että ulkomailla. Opiskelija suunnittelee omaa tulevaisuuttaan työelämässä ja osaa tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelija ymmärtää opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaa ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat kuten opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinta ja elämänhallinnan. Opiskelija kykenee sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta. Opiskelija osaa kehityskeskustelussa arvioida oman osaamisensa kehittymistä ja asettaa kehittymiselleen tavoitteita.

Sisältö

Oman opintopolun suunnittelu ja täydentävän osaamisen opintojen valintaan liittyvät infot sekä valinnat ovat keskeinen osa Ammatillinen kasvu 2 opintojaksoa.

Opintojakson sisältö:
Alakohtaiset infot, vierailuluennot ja yritysvierailut. Työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvät tehtävät. Kansainväliseen harjoitteluun ja opintoihin liittyvät infot. Yleiset ja oman alan työelämäkäytänteet Suomessa ja ulkomailla. Kehityskeskustelu ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) päivittäminen.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2022

Oppimateriaalit

Opintojaksolla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Tunneille osallistuminen oman ryhmän lukujärjestyksen mukaisesti, sekä itsenäinen-, että ryhmätyöskentely.

Teema: Työelämä ja kansainvälisyys

Osaamistavoitteet:

- Opiskelija osaa toimia yleisten ja oman alan työelämäkäytänteiden mukaan koulussa ja työharjoittelujaksoilla sekä kotimaassa että ulkomailla
- Opiskelija suunnittelee omaa tulevaisuuttaan työelämässä ja osaa tehdä valintoja omien ammatillisten ja uratavoitteiden saavuttamiseksi
- Opiskelija ymmärtää opiskeluhyvinvoinnin merkityksen ja osaa ottaa huomioon opiskelukykyyn ja jaksamiseen vaikuttavat seikat kuten
opiskelutaitojen vahvistamisen, ajankäytön hallinta ja elämänhallinnan
- Opiskelija kykenee sietämään opintoihin liittyviin valintoihin ja tulevaisuuteen kuuluvaa epävarmuutta

Keskeinen sisältö:

- Oman opiskelu/urapolun suunnittelu ja täydentävän osaamisen opintojen valinnat
- Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (hops) päivittäminen
- Tradenomin työelämätaidot ja osaamisvaatimukset
- Yritysvierailun toteuttaminen
- Työelämään ja kansainvälisyyteen liittyvät infot ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = n. 27 opiskelijan työtuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Suomeksi
Hyväksytty:
- Aktiivinen osallistuminen opintojakson oppitunneille
- Oppimistehtävien toteuttaminen tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävien palauttaminen annetussa aikataulussa

Hylätty:
- Opiskelija ei osallistu opetukseen
- Oppimistehtävät eivät ole laadittu tehtävänannon mukaisesti
- Oppimistehtävät palautettu myöhässä/tekemättä jättäminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty