Siirry suoraan sisältöön

Hydraulijärjestelmät (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6051-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Eero Nupponen

Vastuuopettaja

Eero Nupponen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa on/off - tekniikalla toteutettavan hydraulijärjestelmän suunnittelun erilaiset näkökohdat. Lisäksi opiskelija ymmärtää proportionaali- ja servotekniikan perusteet.

Sisältö

- Järjestelmän mitoittamisen askeleet
- Erilaisten kytkentöjen toteuttaminen tietokoneohjelmalla

Oppimateriaalit

Marteriaalia löytyy moodlesta. Kirjallisuutena: Automaatiojärjestelmien hydrauliikka ja pneumatiikka: Keinänen-Kärkkäinen

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla mitoitetaan ja suunnitellaan hydraulijärjestelmiä. Opetellaan uusia komponentteja ja niiden kytkentöjä. Kurssilla on vahvasti mukana fluidsim ohjelmiston käyttäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja harjoitukset 40 h. itsenäinen työskentely 60 h.

Arviointiasteikko

H-5