Siirry suoraan sisältöön

Tuotantolaitesuunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6043-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Marko Tiainen

Vastuuopettaja

Marko Tiainen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tuotantosolun keskeiset kappaleenkäsittelyyn liittyvät laitteet ja komponentit ja pystyy toteuttamaan robotisoidun tuotantosolun layout- ja oheislaitesuunnittelua.

Sisältö

- Layout-suunnittelun perusteet
- Asemointi ja paikoittaminen
- Työkappaleiden syöttö
- Kuljetus- ja nostolaitteet
- Asettelulaitteet ja tarttujat
- Valmiskomponenttien käyttö tuotantolaitesuunnittelussa
- Harjoitustyönä toteutetaan erilaisten tuotantosolujen laitesuunnittelua

Oppimateriaalit

Opiskelumateriaali moodlessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaistyökuormitus on 108 tuntia. Tämä koostuu 40 tunnin lähiopetuksesta ja 68 tunnista harjoitustehtävien tekemisestä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty