Siirry suoraan sisältöön

Tuotannonkehitysmenetelmät (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6042-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jarno Mertanen

Vastuuopettaja

Jarno Mertanen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tietää yleisimmät tuotannon kehitysmenetelmät ja tavoitteet. Opiskelijaa osaa toimia tuotannon kehitysohjelmassa ja osaa käyttää kehitystyöhön liittyviä perustyökaluja. Kehitysmenetelmien perusteet opetellaan Lean-tuotannon ja six sigman kehitystyökaluista.

Sisältö

- Tuotantoon liittyvät kehitysmenetelmät
- Kehitystyökalut
- Kehitystoiminta yrityksessä

Oppimateriaalit

Opiskelu materiaali Moodlessa ja ISO13053 standardi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, ryhmätyöskentely, itsenäinentyöskentely ja harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 104 tuntia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on numero arviointi 0-5. Arvosana perustuu tehtävistä ja tenteistä kerättyjen pisteiden yhteismäärään
n. yli 50% pisteistä vastaa arvosanaa 1
n. alle 60% pisteistä vastaa arvosanaa 2
n. alle 70% pisteistä vastaa arvosanaa 3
n. alle 80% pisteistä vastaa arvosanaa 4
n. 90% tai pisteistä vastaa arvosanaa 5.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia aihepiirin ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista perustehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana käsiteltyjä lainalaisuuksia, termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.