Siirry suoraan sisältöön

Valmistusautomaatio (4 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6041-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 60

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Eero Nupponen

Vastuuopettaja

Eero Nupponen

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opiskelija tuntee automaatioon liittyvien ohjausten toteutuksia.

Sisältö

- Automaatiolla tehtäviä ohjauksia ja harjoituksia

Opetusmenetelmät

Opetellaan teollisuusrobotin ohjausta sekä virtuaalirobotilla että reaalirobotilla.

Opiskelija tuntee erilaiset robottityypit, niiden rakenteet ja turvallisuusnäkökohdat.

Opiskelija ymmärtää teollisuusrobotiikalla saavutettavat hyödyt ja siihen liittyvät vaatimukset osana nykyaikaista automaatiojärjestelmää eri sovelluksissa.

Opiskelija hallitsee teollisuusrobotin perusohjelmoinnin, sekä käytön. Hän ymmärtää robottisolun suunnittelun vaiheet, sekä hallitsee myös simuloinnin ja etäohjelmoinnin perusteet.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähituntien osuus on 40 h ja opiskelijan työn osuus on 107 h, joka koostuu lähituntien lisäksiharjoitustöistä sekä asioiden oppimisesta.

Arviointiasteikko

H-5