Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen kasvu 4 (1 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6040-LTA22L1

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 30.04.2022

Ajoitus

19.10.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jukka Tulonen

Vastuuopettaja

Jukka Tulonen

Ryhmät

  • LTKNS19
    Insinööri (AMK), konetekniikka, päivä

Tavoitteet

Opiskelija osaa pitää yllä työkykyä, toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön työhyvinvointia. Opiskelija osaa arvioida osaamistaan ja suunnitella osaamisensa kehittämistä. Hän osaa markkinoida osaamistaan ja työpanostaan sekä dokumentein että henkilökohtaisten tapaamisten avulla. Opiskelija osaa tehdä opintoihinsa liittyviä valintoja tavoitteellisesti omien uratavoitteiden mukaisesti. Opiskelija osaa hakea oman alan työelämäkontakteja ja tietää oman alansa ja yleiset työelämän pelisäännöt. Opiskelija on tietoinen oman alan ammatilliseen järjestäytymiseen liittyvistä periaatteista.

Sisältö

- Työnhaku
- Oman osaamisen näkyväksi tekeminen ja haastatteluihin valmistautuminen
- Yritysvierailujen järjestäminen ja aktiivinen osallistuminen yritysvierailuihin tai vierailijaluentojen seuraaminen
- Yhteyksien luominen työnantajiin, alan toimijoihin ja sidosryhmiin
- Rekrytointitapoihin perehtyminen ja rekrytointiyrityksiin tutustuminen
- Kehityskeskustelu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty