Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon ohjaus ja optimointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6038-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Markku Havu

Vastuuopettaja

Markku Havu

Ryhmät

  • LTKNS20
    Insinööri (AMK), konetekniikka

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys siitä, mitä tarkoittaa toiminnan johtaminen ja toiminnan- ja tuotannonohjaus tuotannollisessa yrityksessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää tuotannonohjauksen käsitteet, tuotantojärjestelmän, materiaalin ja informaatiovirtojen ohjauksen perustekniikat. Lisäksi opiskelija tietää ERP-ohjelmiston perusteet. Opiskelija ymmärtää tehokkaan tuotannonohjauksen merkityksen yrityksen läpimenoaikaan ja tuotannon virtaukseen. Opiskelija osaa suunnitella ja laskea valmistuksen resurssien tarpeen, materiaalin tarpeen ja varastojen tarpeen optimoiden tuotannon kokonaisuuden.

Sisältö

- Tuotantojärjestelmät
- Tuotannon virtaus
- Tuotannonohjauksen tavoitteet
- Tuotannon ohjattavuus
- Läpimenoaika ja tuotannon kuormittaminen
- Työvaiheiden optimaalinen ajoittaminen
- Materiaalintarvelaskenta
- Varastoiminen
- Varastojen ohjaus
- Tuotannonohjauksen kehittäminen
- ERP-ohjelmiston perusteet
- Tuotannonohjauksen tietojärjestelmät

Aika ja paikka

Wärtsilä-kampus

Oppimateriaalit

Opettajan Moodlessa jaettavana oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Opintojakson tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys siitä, mitä tarkoittaa toiminnan johtaminen, toiminnan- ja tuotannonohjaus tuotannollisessa yrityksessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää tuotannonohjauksen käsitteet, tuotantojärjestelmä, materiaalin ja informaatiovirtojen ohjauksen perustekniikat. Lisäksi opiskelija tietää ERP-ohjelmiston perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tehokkaan tuotannonohjauksen merkityksen yrityksen läpimenoaikaan ja tuotannon virtaukseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja laskea valmistuksen resurssien tarpeen, materiaalin tarpeen, varastojen tarpeen optimoiden tuotannon kokonaisuuden.
Opintojakson sisältönä ovat tuotantojärjestelmät, tuotannon virtaus, tuotannonohjauksen tavoitteet, ohjattavuus, läpäisyaika ja kuormittaminen, työvaiheiden optimaalinen ajoittaminen, materiaalintarvelaskenta, taloudellinen varastointi, varastojen ohjaus, tuotannonohjauksen kehittäminen, ERP-ohjelmiston perusteet, tuotannonohjauksen tietojärjestelmät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan opintojaksolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö 133 tuntia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokeet ja oppimistehtävät

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä/yksittäisiä käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa toimia yksinkertaisia ongelmia ratkaistaessa tarkoituksenmukaisesti, joskin toiminta voi olla hapuilevaa. Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaisesti ja ratkaista perustehtäviä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa käyttää johdonmukaisesti käsitteitä sekä osoittaa hallitsevansa osaamisalueen perustiedot.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia tapoja mallintaa yksinkertaisia aihepiirin ongelmia. Opiskelija osaa ratkaista perustehtäviä. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan perustehtävissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana käsiteltyjä lainalaisuuksia, termejä ja käsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa.