Siirry suoraan sisältöön

Tuotannon laatu (5 op)

Toteutuksen tunnus: LTK6037-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Insinöörikoulutus / Konetekniikka (IK)

Toimipiste

Wärtsilä-kampus Karjalankatu 3 (WÄR)

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Konetekniikan koulutus

Opettaja

  • Jussi Nyyssönen
  • Kari Mönkkönen
  • Jani Kangas

Vastuuopettaja

Kari Mönkkönen

Ryhmät

  • IKNS21
    Insinööri (AMK), Konetekniikka, päivä, syksy, 2021

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on muodostaa opiskelijalle käsitys laadusta ja sen merkityksestä yrityksen tuotannollisen yrityksen toiminnassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää laadun käsitteistön, laatuun liittyvät termit ja jatkuvan parantamisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää laadun merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija osaa käyttää laatuun ja jatkuvaan parantamiseen liittyviä työkaluja sekä -menetelmiä.

Sisältö

- Laadun käsite, laatujärjestelmä, laatujohtaminen sekä laatuun liittyvät filosofiat
- Laatuun liittyvät standardit
- Laatutyökalut
- Six sigma-perusteet
- Tilastollinen laadunvalvonta
- Laadun mittaamisen perusteet
- Laatuauditointi

Arviointiasteikko

H-5